9. Říjen 2013

10T 1/2010 – Sdělení předsedy senátu Krajského soudu v Brně JUDr. Miroslava Nováka

Vážení poškození,

níže předkládám sdělení  Krajského soudu v Brně k trestní věci sp. zn. 10T 1/2010, které mi bylo doručeno dne 7.10.2013 do mé advokátní kanceláře.