18. Srpen 2011

EDBUSY a.s. „v likvidaci“ – odvolání obžalovaných

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 29.04.2011 o průběhu hlavního líčení v  trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky,  konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

V pátek dne 22.04.2011 ukončil předseda senátu Krajského soudu v Brně vyhlášení rozsudku již výše označené trestní věci obžalovaných Martina Žouželky a Ing. Lukáše Přibyla.
KS v Brně vyhlásil dne 22.04.2011 rozsudek – na doručení písemného  vyhotovení rozsudku  jsme čekali (s ohledem na jeho rozsah cca 287 stran A4) přes 2 měsíce. Po jeho doručení bylo před podáním jakékoliv informace nutné posečkat,  zda tento rozsudek  nabude právní moci a vykonatelnosti.

 

Podle informace ze  stánek www.justice.cz – infoSoud byl ze strany obžalovaných 27.7.2011 a dne 01.08.2011  podán opravný prostředek – odvolání proti již výše uvedenému rozsudku a rozsudek tudíž nenabyl právní moci a vykonatelnosti.

 

V Opavě dne 17.08.2011

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci