23. Červenec 2013

Informace k trestní věci č.j. 10 T 1/2010 vedené Krajským soudem v Brně

 JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

k trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně,  pod č.j. 10 T 1/2010  

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY  URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

Vážení poškození,

jako zmocněnkyně jsem dne 22.7.2013 kontaktovala nově zvoleného soudce pana JUDr. Nováka (namísto zemř. Mgr. Stýbla), který mi sdělil, že se v současné době stále zabývá studiem trestní věcí obv. Ing. Martina Žouželky a Lukáše Přibyla, č.j. 10 T 1/2010.  Tento mi dále sdělil, že v průběhu měsíce září 2013 bude znám koeficient,  podle kterého se vypočte skutečná výše peněz, které budou každému poškozenému vyplaceny. Ke každému jednotlivému poškozenému soud vyhotoví  usnesení ve kterém bude vyčíslena částka k vyplacení.

Způsob výplaty peněz mi zatím nebyl sdělen.

 

V Opavě 23.7.2013

 

S pozdravem

JUDr. Marcela Urbanová