19. Únor 2018

Civilní žaloba na Oberbank AG pobočka Česká republika

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto sdělit, že jsme již začali podávat žaloby na příslušný soud. Byly vydány první platební rozkazy, ve kterých je Oberbank AG pobočka Česká republika povinna uhradit žalované částky. Musíme si ovšem počkat na případné další právní kroky Oberbank AG pobočka Česká republika.

Jak jsme Vás již informovali v předešlém článku, oslovili jsme Oberbank AG pobočka Česká republika, s tím, zda by nebyla možná dohoda týkající se výplaty jednotlivých Vašich nároků jako poškozených. Naší snahou v této fázi bylo předejít soudnímu řízení.

Oberbank AG pobočka Česká republika na námi zaslanou výzvu reagovala, ale doposud k dohodě nedošlo.

Informace týkající se výše nákladů na právní zastoupení a soudního poplatku obdržíte na Váš dotaz poslaný na naši emailovou adresu advokat@marcelaurbanova.cz.

V případě Vašeho zájmu o naše právní zastoupení zašlete plné moci na adresu naší advokátní kanceláře Nákladní 895/41, 746 01 Opava. Naše nové telefonní číslo je 773 338 251.

Lhůta k doručení plných mocí je stanovená do konce března 2018. (Nutno zaslat 2x stejnopis plné moci s originálním podpisem.) Vzor plné moci EDBUSY