19. Říjen 2016

Edbusy – 10 T 1/2010

Vážení  poškození,

Krajský soud v Brně požaduje, dle písemného sdělení ze dne 6. 10. 2016 adresovaný zmocněncům poškozených, následující:

Citujeme:

„Žádáme Vás o zaslání čísla účtů poškozených, které zastupujete v této trestní věci, na který má Krajský soud v Brně zaslat těmto poškozeným částky dle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.12.2015, č. j. 10 T 1/2010-13064, ve znění usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 6 To 14/2016-13245 ze dne 24.05.2016.

Upozorňujeme Vás, že Krajský soud v Brně poukáže částky přiznané jednotlivým poškozeným pouze na účty, které zmocněnci Krajskému soudu v Brně sdělí jako aktuální a správné účty poškozených, které zastupují a nepoukáže tyto částky poškozeným na účty, které poškození již Krajskému soudu v Brně sdělili před právní mocí usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.12.2015, č. j. 10 T 1/2010-13064.“

Vážení poškození, dovolujeme si Vás na základě výše uvedeného vyzvat, abyste proto zaslali čísla svých aktuálních účtů elektronickou poštou na adresu advokat@marcelaurbanova.cz, s předmětem zprávy „10T 1/2010, EDBUSY“.

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 553 624 652, případně nám zanechte vzkaz na záznamníku, anebo emailem advokat@marcelaurbanova.cz

JUDr. Marcela Urbanová