15. Březen 2011

EDBUSY a.s. „v likvidaci“

NAVAZUJÍCÍ INFORMACE ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní 895/41, o dosavadním průběhu hlavního líčení v níže označené trestní věci

Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 16.02.2011 o průběhu hlavního líčení v trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky, konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

Z hlavního líčení konaného dne 07.03.2011 od 09:00 hod. v jednací síni č. 160/I. mezipatro justičního paláce Krajského soudu Brno, je pro moje klienty, čili poškozené, důležitý jeho závěr, kdy lze – v případě, že soudu nebude dodán k provedení jeden konkrétní listinný důkaz, který si vyžádal po jednom konkrétním svědkovi soud – očekávat, že v hlavním líčení, které se bude konat dne 14.03.2011 udělí (po skončení dokazování) předseda senátu slovo k závěrečným řečem, kdy první závěrečnou řeč provádí státní zástupce, a po něm promluví zmocněnec poškozených, který uvede, zda na svém nároku na náhradu škody trvá, čím byl jeho nárok doložen a jak by měl soud o návrhu rozhodnout.

Na to promluví obhájci obžalovaných, a to každý z nich samostatně, kteří by měli shrnout skutečnosti, svědčící ve prospěch toho kterého obžalovaného, s poukazem na případné pochybnosti a s návrhem konkrétního rozhodnutí ve věci. Každý obhájce by měl v rámci své závěrečné řeči uvádět pouze skutečnosti svědčící ve prospěch toho kterého obžalovaného, které buďto zmírňují či vyvracejí vznesená obvinění.
Na to má každý z obžalovaných právo poslední závěrečné řeči, v rámci které je toliko na něm, jaké skutečnosti uvede, a k čemu se vyjádří. Obžalovanému nesmí být kladeno k tíži, zda tohoto práva využije, či nikoliv.

Poslední fází hlavního líčení již bude konkrétní rozhodnutí soudu o podané obžalobě.

O dalším průběhu hlavního líčení ve výše označené trestní věci Vás v postavení poškozených, které v tomto řízení zastupuji, budu opětovně informovat, a to na mých webových stránkách http://marcelaurbanova.cz/ .

V Opavě dne 09.03.2011

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka v plné moci