21. Prosinec 2010

EDBUSY, a.s. v likvidaci – trestní řízení

 

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

NAVAZUJÍCÍ  INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41, o dosavadním průběhu hlavního líčení v níže označené trestní věci

                Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 14.12.2010 o průběhu hlavního líčení v  trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

            Celé hlavní líčení, které proběhlo dne 16.12.2010 v době od 09:00 hod. do 11:11 hod. (kdy bylo odročeno za účelem provedení výslechu dalších svědků, znalců a vypracování znaleckých posudků na dny 03.01.2011, 11.01. – 12.01.2011, 18.01. – 19.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 a dále na 01. – 03.02.2011, vždy v 09:00 hod.  jednací síni č. 160 Justičního paláce Krajského soudu v Brně) se opětovně zabývalo podrobným  výslechem svědka, pana Bc. Dušana Chaloupky, v postavení likvidátora obchodní společnosti EDBUSY a.s. v likvidaci, a to k průběhu jím vedené likvidace této obchodní společnosti, kterážto likvidace je obecně upravena v ust. § 70 – 75 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.        

O dalším průběhu hlavního líčení ve výše označené trestní věci  Vás v postavení poškozených, které v tomto řízení zastupuji, budu opětovně informovat, a to na mých webových stránkách www.marcelaurbanova.cz 

Závěrem si dovoluji popřát všem mým klientům příjemné prožití vánočních svátků a pochopitelně i vše nejlepší v Novém roce.

V Opavě dne 21.12.2010

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci