2. Únor 2017

Edbusy – novinky

Vážení poškození,

  1. K první kauze Edbusy ve věci obviněných Žouželky a Ing. Přibyla (10T 1/2010)
  2. Dovolujeme si Vás informovat o tom, že započalo vyplácení jednotlivých nároků poškozených, někteří jedinci tedy již obdrželi finanční prostředky přiznané rozhodnutím KS v Brně a VS v Olomouci.

    Dle našeho názoru je Krajský soud v Brně doposud nedostatečně personálně obsazen, a proto dochází k nepříliš rychlému vyplácení přiznaných finančních prostředků.

    Finanční prostředky určené k výplatě poškozeným jsou uloženy na depozitním účtu soudu vedeného u ČNB, který není úročen, a proto není možno požadovat úroky z této částky.

  3. K druhé kauze Edbusy ve věci obžalovaných Chaloupky, Vavříka a Kučery (8T 63/2014)
  4. Městský soud v Brně v dané věci rozhodl tak, že poškozené v dané věci odkázal na občanskoprávní řízení.

  5. K trestnímu oznámení na Oberbank AG pobočka Česká republika
  6. Připravujeme trestní oznámení na Oberbank AG pobočka Česká republika ve věci vrácení cca 93 milionů Kč. V případě Vašeho zájmu o zastupování naší kanceláří v dané věci si Vás dovolujeme požádat o zaslání nezávazné přihlášky prostřednictvím e-mailu na adresu advokat@marcelaurbanova.cz .