1. Září 2010

Edbusy – trestní řízení č. j. 10T 1/2010

 

Vážení poškození,
sdělujeme Vám, že již na počátku prvního hlavního líčení, které proběhlo dne 12.07.2010, byly ze strany všech zmocněnců poškozených, a tedy i z mé strany soudu přihlášeny veškeré nám známé a doložené nároky poškozených.
Na to, soud započal s dokazováním, které dosud nebylo ukončeno.
Další hlavní líčení  v této trestní věci jsou nařízena až do měsíce září 2010.
Po vyhlášení rozsudku podáme poškozeným zprávu, jak tento soud rozhodl o jejich nárocích na náhradu škody.