19. Říjen 2015

Edbusy- Výplata peněz poškozeným v 1. řízení

Vážení poškození,

dle sdělení Krajského soudu v Brně ze dne 15.10.2015, dojde k rozdělení částky ve výši cca 98.000.000 Kč mezi poškozené. Tato částka bude rozdělena, dle koeficientu, který nyní určuje soudní znalec.

Poškození musí zaslat čísla svých aktuálních účtů přímo na Krajský soud v Brně, s označením spisové značky řízení 10T 1/2010, EDBUSY. Toto se týká i těch poškozených, kteří zaslali  v minulých měsících čísla účtů advokátní kanceláři.

Původně mělo být vyplaceno z účtu soudu cca 200.000.000 Kč. Jak je výše uvedeno, bude se nyní vyplácet cca 98.000.000 Kč. Zbylých cca 100.000.000 Kč bylo vráceno Krajským soudem zpět Oberbank AG, a to na základě rozhodnutí Ústavního soudu, Brno. Krajský soud byl povinen splnit povinnost mu tímto rozhodnutím uloženou.

Dle sdělení Krajského soudu v Brně bude vydáno rozhodnutí, v němž budou poškození odkázání uplatnit svůj zbývající nárok  v občanskoprávním řízení. Tento svůj nárok si můžete uplatnit u soudu žalobou. Žalobu můžete podat bez zastoupení advokáta, případně v zastoupení advokáta.

Na základě požadavků některých našich klientů – poškozených, připravujeme žalobu proti Oberbank AG.

Vážení poškození, dovolujeme si Vás vyzvat k sledování našich webových stránek, kde budeme průběžně informovat o dalším postupu výplaty finančních prostředků soudem.

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 553 624 652, případně nám zanechte vzkaz na záznamníku, anebo emailem advokat@marcelaurbanova.cz