26. Červenec 2013

INFO k trestnímu stíhání OKFK-232-1170/TČ-2011-252402

NOVÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ – OKFK-232-1170_TČ-2011-252402

NOVÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ 
 
 

V současné době je vedeno Policií ČR, útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Expozitura Brno, Obilní trh 3, 611 00 Brno, pod č.j. OKFK-232-1170/TČ-2011-252402 trestní stíhání proti osobám Ing. Viktor Sedláček, Michal Vavřík, Mgr. Dušan Chaloupka (likvidátor EDBUSY a.s. „v likvidaci) a Luděk Kučera pro zločin podílnictví dle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, kterého se jmenovaní dopustili tím, že se měli podílet na vyvedení finančních prostředků z účtů společnosti EDBUSY a.s. ………..  

Shora uvedené má souvislost s již pravomocně ukončenou trestní věcí obž. Ing. Martina Žouželky a Lukáše Přibyla, která je vedena u Krajského soudu v Brně, pod č.j. 10 T 1/2010. 

Okresní soud Brno-venkov rozhodl v usnesení č.j. 1 Nt 520/2013 ze dne 22.4.2013 o tom, že  poškození svá práva v tomto shora uvedeném trestním řízení mohou uplatňovat pouze prostřednictvím zmocněnce, kterého si sami zvolí.

Návrh postupu a další dokumenty naleznete v dalších příspěvcích, které budeme postupně zveřejňovat.

V Opavě dne 23.7.2013 

S pozdravem
JUDr. Marcela Urbanová