11. Květen 2018

Informace k civilnímu řízení ve věci Oberbank AG pobočka Česká republika

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že v případě Vašeho zájmu o naše právní zastoupení, prodlužuje se lhůta pro přihlášení do konce června 2018.

V případě zájmu zašlete plné moci na adresu naší advokátní kanceláře Nákladní 895/41, 746 01 Opava. Naše nové telefonní číslo je 773 338 251.

(Nutno zaslat 2x stejnopis plné moci s originálním podpisem.) Vzor plné moci EDBUSY

S úctou

JUDr. Marcela Urbanová