4. Červen 2012

Jednání u Vrchního soudu v Olomouci

 

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

 

Vážení poškození,

dnešního dne, t.j.  04.06.2012  bylo mé osobě – jako zmocněnkyni poškozených – doručeno 

 

VYROZUMĚNÍ O JEDNÁNÍ SOUDU  v trestní věci proti Martinu Žouželkovi „a spol.“ , které se bude konat  dne  12.07.2012 v 9:00 hodin u Vrchního soudu v Olomouci. 

 

V Opavě dne 04.06.2012

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci