10. Červenec 2017

Pokračování kauzy Edbusy – žaloba na Oberbank

Vážení poškození,

po pečlivém zvážení nastalé situace v kauze Edbusy si Vás dovolujeme informovat o tom, že daná věc bude řešena občanskoprávní cestou. V první fázi se pokusíme o řešení dané věci mimosoudní dohodou (tzv. smírné řešení) prostřednictvím písemné výzvy adresované Oberbank AG a případného následného vyjednávání dle dohody s Vámi. V případě neúspěšného pokusu o dohodu o vyrovnání budeme Vaše nároky uplatňovat u civilního soudu.

Pro vyřizování záležitostí spojených s kauzou Edbusy jsme pro Vás vyčlenili mobilní číslo +420 773 338 251, s tím, že v dané věci na toto číslo volejte v úterky a ve čtvrtky od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Dále nás samozřejmě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, kdy Vaše zprávy, prosíme, nadepište v předmětu označením „Oberbank – žádost o zastupování“.

K nákladům případného soudního řízení si Vám dovolujeme sdělit, že budeme požadovat zálohu ve výši, která bude stanovena na základě procentuální sazby z výše pohledávky, tato sazba bude sdělena individuálně. Dále je nutno uhradit soudní poplatek ve výši 4 % z žalované částky, který se hradí na účet soudu (zákonný poplatek státu, který se netýká AK – v případě úspěšnosti ve sporu se tento poplatek vrací v podobě náhrady nákladů řízení).

Přihlášku a plnou moc Vám zde přikládáme ve formátu (.docx, word). (Žádáme Vás o vyplnění identifikačních údajů elektronicky z důvodu přehlednosti a čitelnosti, danou listinu pouze vytiskněte a vlastnoručně podepište – takovou listinu nám, prosím,  VE DVOU VYHOTOVENÍCH zašlete na adresu naší advokátní kanceláře –  JUDr. Marcela Urbanová, Nákladní 41, Opava 746 01)

S úctou

JUDr. Marcela Urbanová, advokátka