4. Prosinec 2014

Sdělení – Edbusy

Proti usnesení ze dne 11.11.2014 se státní zástupce i zástupce společnosti Oberbank AG podali stížnost a spis bude předložen VS Olomouc k rozhodnutí. Teprve po právní moci tohoto usnesení bude soud rozhodovat o vrácení zajištěných finančních prostředků. Časový horizont nelze určit.

V Brně 24.10.2014