29. Listopad 2012

Sdělení soudu k námi podané žádosti o výplatu peněz

 

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

 

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

 

Vážení  poškození,

 jako reakce na mé podání ke Krajskému soudu v Brně – ve kterém jsem požádala soud o výplatu peněz poškozeným – mi bylo dnešního dne, t.j. 29.11.2012  doručeno  sdělení Krajského soudu v Brně ve kterém nám sdělují, že  v současné době po uplynutí dovolací lhůty bude spis  č.j.  10 T 1/2010 předložen Nejvyššímu soudu  ČR v Brně k rozhodnutí o dovolání odsouzeného Martina Žouželky. Teprve po dovolacím řízení se bude soud zabývat náhradou škody poškozeným.

 V Opavě dne 29.11.2012

 JUDr. Marcela Urbanová
advokátka