12. Září 2012

Trestní věc obžalovaných Martina Žouželky, nar. 3.6.1971 a Ing. Lukáše Přibyla, nar. 29.3.1980

 

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

Dne 12.7.2012 proběhlo u Vrchního soudu v Olomouci  veřejné zasedání  v trestní věci obžalovaných Martina Žouželky, nar. 3.6.1971 a Ing. Lukáše Přibyla, nar.  29.3.1980 pro trestný  čin podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a § 118  odst. 2  písm. b) trestního zákona.   Předmětem jednání bylo rozhodnutí  o odvolání výše uvedených obžalovaných a několika poškozených, zastoupených Mgr. Hanou Šnyrchovou, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2011, č.j.  10 T 1/2010-8410. 

V současné době mi byl do mé advokátní kanceláře doručen poštou protokol z výše uvedeného jednání  (obsah protokolu 238 stran A4). Po prostudování protokolu  lze konstatovat pouze to, že rozsudek Krajského soudu v Brně byl změněn pouze minimálně, když část poškozených – z celkového počtu několika tisíc poškozených se jedná o cca 38 poškozených z nichž pouze dva poškození jsou mými klienty (Ing. Š.K. nar. 1979 a S.Č. nar. 1961) byla odkázána se zbytkem svých nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních a v ostatních výrocích tento napadený rozsudek zůstává v podstatě nezměněn.  

Závěrem podotýkám, že pro další postup ve věci je nutno vyčkat doručení  rozsudku z výše uvdeného veřejného zasedání, když dle sdělení soudu byla lhůta pro vypracování písemného vyhotovení rozsudku prodloužena a rozsudek bude soudem odeslán zmocněncům poškozených  pravděpodobně začátkem měsíce října 2012

V Opavě dne 12.9.2012

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka