9. Únor 2012

Trestní věc – řízení o projednání odvolání obv. Žouželky a obv. Přibyla

 JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 13.12.2011  o  trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky.   

Podle  dnešní  informace z Vrchního soudu v Olomouci se má soudce, kterému byl spis přidělen ke studiu vyjádřit v průběhu  měsíce března 2012  zda a na kdy bude nařízeno jednání k projednání odvolání v této trestní věci.

Z dostupných informací, které se nám podařilo získat v souvislosti s odvolacím řízením u Vrchního soudu v Olomouci, č.j. 6 To 92/2011  taktéž vyplývá, že obžalovaný Žouželka podal prostřednictvím svého obhájce návrh na propuštění z vazby, kterýžto návrh projednával Vrchní soud v Olomouci, který rozhodl tento jeho návrh zamítnout. Proti tomuto rozhodnutí podal obžalovaný Žouželka stížnost, kterou projednával Nejvyšší soud ČR v Brně, který potvrdil rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci a taktéž rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě.

Dále si dovoluji reagovat na otázku většiny klientů „jakým způsobem proběhne vypořádání s klienty?“  Vám mohu sdělit pouze to, že tato otázka je v současné době předčasná, neboť další postup se bude odvíjet až tehdy, kdy a s jakým výsledkem bude ukončeno řízení o odvolání u Vrchního soudu v Olomouci.

V Opavě dne 09.02.2012

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci