9. Listopad 2012

Žádost zmocněnkyně poškozených o výplatu peněz poškozeným

 

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

 

INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

 

Vrchní soud v Olomouci dne 12.7.2012  potvrdil rozsudek soudu I. stupně (Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2011, č.j. 10 T 1/2010-8410). Tento rozsudek mimo rozhodnutí o vině a trestu, přiznal náhradu škody poškozeným.

Poté co mi byl v měsíci říjnu 2012 tento rozsudek Vrchního soudu v Olomouci doručen v písemné podobě, osobně jsem na podatelně Krajského soudu v Brně podala žádost  ve které jsem požádala shora nadepsaný soud o výplatu peněz poškozeným  ze zajištěných finančních prostředků, které byly zajištěny  Policií ČR v přípravném řízení.   

K této mé žádosti o výplatu peněz poškozeným nebylo  Krajským  soudem v Brně dosud vydáno jakékoliv rozhodnutí.


V Opavě dne 07.11.2012

 

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka