Právní služby

Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám, poskytujeme úplný právní servis podle jejich potřeb od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, poskytujeme právní služby spočívající v právním poradenství, sepisu smluv, dohod a jiných listin, jednání s účastníky právních vztahů a se správními a obecními orgány a se soudy.


Oblasti poskytovaných služeb:

  • Obchodní právo
  • Pracovní právo
  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Ochrana osobnosti
  • Trestní právo
  • Nemovitosti
  • Insolvenční právo