5. Červen 2013

Informace zmocněnkyně JUDr. Marcely Urbanové

 

 INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY  URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41

Vážení poškození,

v trestní věci obviněného Martina Žouželky, bylo o jeho podaném dovolání rozhodnuto   usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.3.2013,  č.j. 5 Tdo 110/2013 (usnesení mi bylo do mé advokátní kanceláře doručeno dne 20.05.2013). Dovolání obv. Martina Žouželky bylo odmítnuto.  Rozsudek Krajského soudu v Brně a rozsudek Vrchního soudu v Olomouci  ze dne 12.7.2012  zůstávají  v platnosti. 

Dále si dovolím reagovat na četné telefonické dotazy a emailové zprávy ve kterých zmiňujete zprávu jiné zmocněnkyně poškozených.

Tato zpráva  není pro mou osobu nová, jelikož jsem dne 15.05.2013 navštívila osobně trestní oddělení – konkrétně oddělení, které se zabývá trestní věcí obv. Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky – 10 T 1/2010. I přes mou osobní návštěvu u Krajského soudu v Brně (15.5.2013), ke které jsem byla donucena z důvodu toho, že přeš veškeré mé  písemné výzvy a urgence ohledně poskytnutí konkrétních informací (výplaty peněz poškozeným dle pravomocných rozsudků), se mi nedostalo ze soudu žádné konkrétní odpovědi.

Pouze jen to, že spisový materiál byl převezen z Nejvyššího soudu ČR v Brně zpět na Krajský soud v Brně a  byl zvolen nový soudce JUDr. Novák (namísto  Mgr. Stýbla), který by se měl touto kauzou dále zabývat.

 Výše koeficientu podle kterého by se mělo vyplácet mi také nebyla sdělena.

Protože nemám žádné konkrétní zprávy nemohu předvídat  „kdy se dočkáte peněz“…… což je nejčastější dotaz poškozených. Dle sdělení soudu by měl být určen koeficient, podle kterého by se měla určit skutečná výše peněz, které budou každému poškozenému vyplaceny. Ke každému jednotlivému poškozenému by měl soud vypracovat usnesení ve kterém bude vyčíslena částka k vyplacení. Při celkovém počtu cca 12.000 poškozených si nedovolím odhadovat jak dlouho bude vypracování předmětných usnesení trvat.  Tuto informaci nám nesdělil ani soud.

Peníze, které byly v přípravném řízení zadrženy, by se měly nacházet na účtu soudu, tak zkuste prosím oslovit také přímo Krajský soud v Brně, č.j. 10 T 1/2010, zda se Vám dostane konkrétní odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Změnu Vašich osobních údajů, zašlete prosím ke Krajskému soudu v Brně (adresa:  Rooseveltova 16, PSČ 601 95  Brno, k č.j. 10 T 1/2010) Vy osobně, jelikož má plná moc již podle zákona pravomocným ukončením sporu pozbyla platnosti. I přes tuto skutečnost s Vámi poškozenými jednám a snažím se zjistit co nejvíce informací z příslušného soudu, které jsou pro Vás poškozené zajímavé.

 

S pozdravem

JUDr. Marcela Urbanová